EU projekt
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Europska unija - Zajedno do fondova EU
1. Projekt

Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezijaProjekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. https://strukturnifondovi.hr

Naziv projekta:
Proširenje kapaciteta za proizvodnju pametnih klupa


Kratki opis projekta:
Include je tvrtka koja od 2015. godine na tržištu nudi inovativan proizvod pametnu klupu. U samom početku bilo je riječ o nekoliko desetaka proizvoda, a već u godinu dana potražnja je porasla za 360%. Da bi nastavio rast poslovanja, Include će kroz ovaj projekt adekvatno opremiti svoj proizvodni pogon, uložiti u prezentaciju proizvoda, zaštiti intelektualno vlasništvoi ishodovati potvrde o sukladnosti, performansama i kvaliteti proizvoda.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
  • Porast broja zaposlenih
  • Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima
  • Povećanje mjesečnog proizvodnog kapaciteta
  • Smanjanje udjela proizvoda s defektima
  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Porast broja potpisanih ugovora o distribuciji
  • Povećanje broja prodanih proizvoda
  • Zaštita intelektualnog vlasništva
  • Potvrde o sukladnosti, performansama i kvaliteti

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):
545.806,53 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 257.880,32 HRK


Razdoblje provedbe projekta:
28.10.2016. do 28.12.2018.


Kontakt osobe za više informacija:
Ivana Pelivan
Financijski menadžer
ivana.pelivan@include.eu
m: +385 95 610 3182
t: +385 21 669 3402. Projekt

Splitsko dalmatinska zupanija

Razvoj i komercijalizacija pametne klupe nove generacije u 2016. godini

Projekt je sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija programom Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacije.
3. Projekt

Razvoj Steora Hybrid modela pametne klupe u 2017. godini

Projekt je sufinancirala Splitsko-dalmatinska županija programom Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacije.
4. Projekt

Europska unija
Projekt istraživanja tržišta i komercijalizacije Steora pametne klupe financiran je od strane programa
Europske Unije - Horizon 2020 za istraživanje i inovacije pod rednim brojem 763168.

The project of market research and commercialization of Steora smart bench has received funding from European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 763168.Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Include d.o.o.