Panel administracyjny
Panel administracyjny inteligentnej ławki Steora na ekranie komputera
Panel administracyjny
Kontrola 24/7
W dowolnym czasie i miejscu


Panel administracyjny jest sercem ławki Steora. Nasi klienci, po zakupie ławki Steora, otrzymują swój osobisty profil w internetowym panelu administracyjnym Include. W dowolnym momencie, z dowolnego miejsca na świecie, właściciele ławek Steora mogą uzyskać aktualne dane ze swoich ławek i poznać ich status. Jest to cecha, która sprawia, że inteligentna ławka Steora jest najbardziej zaawansowaną tego typu ławką na rynku.

Nasz panel jest dobrze znany przez firmy o światowym zasięgu, które korzystają z naszej zaawansowanej technologii lub implementują części naszego panelu w swoich systemach smart city.
Panel administracyjny inteligentnej ławki podczas analizy danych
Platforma internetowa do zbierania danych ławki solarnej
Funkcje panelu administracyjnego


Podgląd wszystkich lokalizacji, w których zainstalowane są ławki Steora.

Raport dotyczący ładowania urządzeń.

Raport nt. użytkowników i wykorzystania Wi-Fi.

Zdalne zarządzanie dostępem do Internetu (w tym zmiana hasła).

Zdalne zarządzanie podświetleniem i lampkami sygnalizacyjnymi ładowania (w tym ustawienia czasu automatycznego włączania i wyłączania świateł).

Informacje o pogodzie – mini stacja meteo (pomiar wilgotności, temperatury i opadów w okolicy).